Monitor Polski

M.P.2015.1007

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turkmenistanu o współpracy gospodarczej, podpisaną w Aszchabadzie dnia 17 marca 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 czerwca 2015 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turkmenistanu o współpracy gospodarczej, podpisaną w Aszchabadzie dnia 17 marca 2015 r.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 9 lipca 2015 r.