Monitor Polski

M.P.2015.997

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Belgradzie dnia 10 czerwca 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów dnia 24 lutego 2014 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Belgradzie dnia 10 czerwca 2013 r.
Umowa weszła w życie dnia 13 sierpnia 2014 r.