Monitor Polski

M.P.2015.340

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisaną w Baku dnia 14 listopada 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 5 maja 2014 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisaną w Baku dnia 14 listopada 2013 r.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 1 lutego 2015 r.