Monitor Polski

M.P.2010.54.731

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2010 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 maja 2010 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, poprzez podpisanie.
Umowa została podpisana w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 r. i zgodnie z jej art. 8 ust. 1 weszła w życie w dniu podpisania.