Monitor Polski

M.P.2008.6.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2008 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Ekwadoru o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisaną w Warszawie dnia 3 października 2007 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów dnia 24 sierpnia 2007 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Ekwadoru o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, poprzez podpisanie.
Powyższa umowa została podpisana w Warszawie dnia 3 października 2007 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2007 r.