Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.

Monitor Polski

M.P.2006.59.627

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2006 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 maja 2006 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) dnia 10 stycznia 2006 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, poprzez podpisanie.

Umowa została podpisana w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.

Zgodnie z art. 15 umowy weszła ona w życie z dniem podpisania.