Monitor Polski

M.P.2018.482

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych, podpisaną w Londynie dnia 12 lutego 2018 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 lutego 2018 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych, przez podpisanie.
Umowa została podpisana w Londynie dnia 12 lutego 2018 r.

Zgodnie z częścią D umowy weszła ona w życie dnia 12 lutego 2018 r.