Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021, podpisaną w Kijowie dnia 8 kwietnia 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.768

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021, podpisaną w Kijowie dnia 8 kwietnia 2020 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 marca 2020 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021, przez podpisanie.
Powyższa umowa została podpisana w Kijowie dnia 8 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z art. 11 umowy weszła ona w życie dnia 8 kwietnia 2020 r.