Monitor Polski

M.P.2008.6.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2008 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministerstwem Przemysłu i Energetyki Republiki Azerbejdżanu, Ministerstwem Energetyki Gruzji, Ministerstwem Gospodarki Republiki Litewskiej, Ministrem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Paliw i Energetyki Ukrainy o współpracy w sektorze energetycznym, sporządzoną w Wilnie dnia 10 października 2007 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 9 października 2007 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministerstwem Przemysłu i Energetyki Republiki Azerbejdżanu, Ministerstwem Energetyki Gruzji, Ministerstwem Gospodarki Republiki Litewskiej, Ministrem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Paliw i Energetyki Ukrainy o współpracy w sektorze energetycznym, poprzez podpisanie. Umowa została podpisana w Wilnie dnia 10 października 2007 r.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 10 października 2007 r.