Monitor Polski

M.P.2019.105

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Traktatem między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, sporządzonym w Warszawie dnia 21 grudnia 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) Rada Ministrów dnia 19 marca 2018 r. zatwierdziła Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, sporządzony w Warszawie dnia 21 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 4 lipca 2018 r.