Monitor Polski

M.P.2016.713

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016–2019, podpisanym w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 czerwca 2016 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019, przez podpisanie.
Program został podpisany w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 protokołu wszedł on w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.