Monitor Polski

M.P.2018.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnym uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości dyplomatycznych, podpisanym w Warszawie dnia 12 czerwca 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 lipca 2017 r. zatwierdziła Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnym uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości dyplomatycznych, podpisany w Warszawie dnia 12 czerwca 2017 r.
Zgodnie z art. 12 protokołu wchodzi on w życie dnia 10 grudnia 2017 r.