Monitor Polski

M.P.2015.582

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Ukrainy o nieodpłatnym przekazaniu wybranych składników mienia wojskowego, podpisanym w Warszawie dnia 14 sierpnia 2014 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 sierpnia 2014 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Ukrainy o nieodpłatnym przekazaniu wybranych składników mienia wojskowego, przez podpisanie.

Powyższy protokół został podpisany w Warszawie dnia 14 sierpnia 2014 r.

Protokół wszedł w życie dnia 14 sierpnia 2014 r.