Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015-2018, podpisanym w Warszawie dnia 30 września 2015 r.

Monitor Polski

M.P.2015.1033

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 października 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015-2018, podpisanym w Warszawie dnia 30 września 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 maja 2015 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015-2018, przez jego podpisanie.
Program został podpisany w Warszawie dnia 30 września 2015 r. na podstawie art. 17 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 9).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 programu wszedł on w życie dnia 30 września 2015 r.