Monitor Polski

M.P.2019.975

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2018-2022, podpisanym w Warszawie dnia 27 czerwca 2019 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 listopada 2018 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2018-2022, poprzez podpisanie.
Program współpracy został podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 2019 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 16 ust. 1 niniejszego programu współpracy wszedł on w życie dnia 27 lipca 2019 r.