Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie 17 czerwca 2004 r.

Monitor Polski

M.P.2004.34.599

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 17 czerwca 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 18 grudnia 2003 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004-2006, poprzez podpisanie. Program został podpisany w Warszawie dnia 17 czerwca 2004 r.
Zgodnie z art. 18 programu wszedł on w życie z dniem podpisania i wygasa z dniem 31 grudnia 2006 r.