Monitor Polski

M.P.2008.18.188

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lutego 2008 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o zmianie Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 2004 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii, podpisanym w Brukseli dnia 17 grudnia 2007 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej wyraziła w dniu 9 listopada 2007 r. zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o zmianie Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 2004 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii, poprzez podpisanie.
Powyższe porozumienie zostało podpisane w Brukseli dnia 17 grudnia 2007 r.

Zgodnie z artykułem 5 Porozumienia o zmianie Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 2004 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii, porozumienie weszło w życie w dniu 19 grudnia 2007 r.