Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy w dziedzinie gospodarki między Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu, podpisanym w Astanie dnia 6 września 2017 r.

Monitor Polski

M.P.2017.1205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy w dziedzinie gospodarki między Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu, podpisanym w Astanie dnia 6 września 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 5 września 2017 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy w dziedzinie gospodarki między Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu, przez podpisanie.
Powyższe porozumienie zostało podpisane w Astanie dnia 6 września 2017 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 porozumienia weszło ono w życie z dniem 6 września 2017 r.