Monitor Polski

M.P.2020.396

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2020 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie lotnictwa wojskowego, podpisanym w Warszawie dnia 28 sierpnia 2019 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) Rada Ministrów dnia 7 stycznia 2020 r. zatwierdziła Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie lotnictwa wojskowego, podpisane w Warszawie dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 porozumienia weszło ono w życie dnia 16 lutego 2020 r.