Monitor Polski

M.P.2018.1020

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, podpisanym we Frascati dnia 12 marca 2018 r. oraz w Warszawie dnia 29 marca 2018 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 grudnia 2017 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, przez podpisanie.
Powyższe porozumienie zostało podpisane we Frascati dnia 12 marca 2018 r. oraz w Warszawie dnia 29 marca 2018 r.

Porozumienie weszło w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.