Monitor Polski

M.P.2018.974

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanym w Skopje dnia 21 czerwca 2010 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów dnia 2 listopada 2010 r. zatwierdziła Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisane w Skopje dnia 21 czerwca 2010 r.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 21 kwietnia 2011 r.