Monitor Polski

M.P.2018.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 4 grudnia 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 czerwca 2017 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, przez podpisanie.
Porozumienie zostało podpisane w Warszawie dnia 4 grudnia 2017 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 10 niniejszego porozumienia weszło ono w życie dnia 4 grudnia 2017 r.