Monitor Polski

M.P.2017.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 lipca 2016 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 listopada 2016 r. zatwierdziła Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Warszawie dnia 20 lipca 2016 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 21 ust. 1 niniejszego porozumienia weszło ono w życie dnia 29 grudnia 2016 r.