Monitor Polski

M.P.2016.1182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 listopada 2012 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, poprzez podpisanie.
Porozumienie zostało podpisane w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 9 ust. 1 niniejszego porozumienia weszło ono w życie dnia 27 lutego 2016 r.