Monitor Polski

M.P.2016.650

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisanym w Astanie dnia 15 września 2014 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2010 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 kwietnia 2015 r. zatwierdziła Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Astanie dnia 15 września 2014 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 20 ust. 1 niniejszego porozumienia weszło ono w życie dnia 6 czerwca 2016 r.