Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Tokio dnia 27 lutego 2015 r.

Monitor Polski

M.P.2015.999

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 lipca 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Tokio dnia 27 lutego 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów dnia 18 maja 2015 r. zatwierdziła Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Tokio dnia 27 lutego 2015 r.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 porozumienia weszło ono w życie dnia 11 lipca 2015 r.