Monitor Polski

M.P.2015.779

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, podpisanym w Łucku dnia 14 marca 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 lipca 2012 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, przez podpisanie.
Porozumienie zostało podpisane w Łucku dnia 14 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 5 porozumienia weszło ono w życie dnia 4 czerwca 2015 r.