Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych, zawartym dnia 27 listopada 2001 r.

Monitor Polski

M.P.2008.83.732

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2008 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 lipca 2008 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych, zawartym dnia 27 listopada 2001 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 listopada 2001 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych, poprzez wymianę not.
Porozumienie weszło w życie dnia 29 listopada 2001 r.