Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie określenia punktu styku granic państwowych, podpisanym w Wilnie dnia 27 października 2005 r.

Monitor Polski

M.P.2007.80.852

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2007 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie określenia punktu styku granic państwowych, podpisanym w Wilnie dnia 27 października 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 listopada 2003 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie określenia punktu styku granic państwowych, poprzez podpisanie. Porozumienie zostało podpisane w Wilnie dnia 27 października 2005 r.
Zgodnie z art. 5 porozumienia weszło ono w życie w dniu 20 lipca 2006 r.