Monitor Polski

M.P.2018.829

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 lutego 2018 r. zatwierdziła Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisane w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 porozumienia weszło ono w życie dnia 24 maja 2018 r.