Monitor Polski

M.P.2016.567

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 29 października 2015 r. oraz w SHAPE dnia 18 listopada 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 czerwca 2015 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawie wsparcia bazy 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) zlokalizowanej w garnizonie Bydgoszcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez jego podpisanie.

Porozumienie zostało podpisane w Warszawie dnia 29 października 2015 r. oraz w SHAPE dnia 18 listopada 2015 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 porozumienia weszło ono w życie dnia 1 września 2014 r.