Monitor Polski

M.P.2015.337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy o współpracy w dziedzinie oświaty, podpisanym w Kijowie dnia 19 stycznia 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 stycznia 2015 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy o współpracy w dziedzinie oświaty, poprzez podpisanie.
Zgodnie z art. 10 porozumienia weszło ono w życie z dniem 19 stycznia 2015 r.