Monitor Polski

M.P.2018.458

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu (MOU) między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Środowiska Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska, podpisanym w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 października 2017 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu (MOU) między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Środowiska Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska, przez podpisanie.

Memorandum zostało podpisane w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 memorandum weszło ono w życie dnia 28 listopada 2017 r.