Monitor Polski

M.P.2015.1277

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, podpisanym w Warszawie dnia 8 czerwca 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 września 2015 r. zatwierdziła Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, podpisane w Warszawie dnia 8 czerwca 2015 r.
Zgodnie z art. 9 memorandum weszło ono w życie dnia 4 listopada 2015 r.