Zwaloryzowana kwota emerytury podstawowej.

Monitor Polski

M.P.2017.205

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) ogłasza się, że zwaloryzowana kwota emerytury podstawowej, o której mowa w art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, od dnia 1 marca 2017 r. wynosi 886,44 zł.