Zobowiązanie Rządu do złożenia w Sejmie projektu nowej ustawy karnej skarbowej.

Monitor Polski

M.P.1991.36.260

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 listopada 1991 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 1991 r.
w sprawie zobowiązania Rządu do złożenia w Sejmie projektu nowej ustawy karnej skarbowej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje Rząd do przygotowania i przedłożenia Sejmowi projektu nowej ustawy karnej skarbowej dostosowanej do warunków tworzonej gospodarki rynkowej w terminie do dnia 29 lutego 1992 r.