Monitor Polski

M.P.2015.600

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 2015 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.