§ 2. - Zniesienie Rady Rynku Kapitałowego.

Monitor Polski

M.P.2006.61.643

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2006 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Rynku Kapitałowego (M. P. Nr 54, poz. 909 oraz z 2005 r. Nr 21, poz. 329).