§ 1. - Zniesienie Rady Rynku Kapitałowego.

Monitor Polski

M.P.2006.61.643

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2006 r.
§  1.
Znosi się Radę Rynku Kapitałowego.