Monitor Polski

M.P.1973.28.180

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 14 czerwca 1973 r.
w sprawie zniesienia ochrony jeziora, uznanego za rezerwat przyrody w miejscowości Orzechów.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się ochronę jeziora o powierzchni 1,72 ha, uznanego za rezerwat przyrody, a położonego w miejscowości Orzechów, w gminie Radomyśl, w powiecie tarnobrzeskim województwa rzeszowskiego.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 marca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 28, poz. 389).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.