Monitor Polski

M.P.2018.1191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 200
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie zniesienia niektórych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się:
1) Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu;
3) Międzyresortowy Zespół do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi);
4) Radę Bezpieczeństwa Imprez Sportowych;
5) Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce;
6) Międzyresortowy Zespół do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski;
7) Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019";
8) Międzyresortowy Zespół do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2016 r.;
9) Zespół Monitorujący Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania;
10) Komitet Sterujący do spraw inicjatywy "Obywatel";
11) Międzyresortowy Zespół do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR);
12) Zespół do spraw Przygotowania Krajowego Ćwiczenia Systemu Obronnego pk. KRAJ-15;
13) Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej;
14) Międzyresortowy Zespół do spraw przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r.;
15) Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0;
16) Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji";
17) Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
§  2.  Tracą moc:
1) zarządzenie nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2013 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 461);
2) zarządzenie nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu (M.P. poz. 759 oraz z 2015 r. poz. 256);
3) zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) (M.P. poz. 631 oraz z 2017 r. poz. 403);
4) zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2012 r. w sprawie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych (M.P. poz. 696);
5) zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce (M.P. poz. 852 oraz z 2016 r. poz. 502);
6) zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski (M.P. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 603);
7) zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019" (M.P. z 2017 r. poz. 445);
8) zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. (M.P. poz. 261 oraz z 2016 r. poz. 429);
9) zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania (M.P. poz. 362 oraz z 2016 r. poz. 286);
10) zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel" (M.P. poz. 657 oraz z 2016 r. poz. 316);
11) zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR) (M.P. z 2017 r. poz. 834);
12) zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Przygotowania Krajowego Ćwiczenia Systemu Obronnego pk. KRAJ-15 (M.P. poz. 816);
13) zarządzenie nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (M.P. poz. 700);
14) zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r. (M.P. poz. 1144);
15) zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemu CEPiK 2.0 (M.P. poz. 232);
16) zarządzenie nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji" (M.P. poz. 773);
17) zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (M.P. poz. 205).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.