§ 1. - Zniesienie niektórych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2018.1191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.
§  1. 
Znosi się:
1)
Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu;
3)
Międzyresortowy Zespół do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi);
4)
Radę Bezpieczeństwa Imprez Sportowych;
5)
Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce;
6)
Międzyresortowy Zespół do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski;
7)
Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019";
8)
Międzyresortowy Zespół do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2016 r.;
9)
Zespół Monitorujący Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania;
10)
Komitet Sterujący do spraw inicjatywy "Obywatel";
11)
Międzyresortowy Zespół do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR);
12)
Zespół do spraw Przygotowania Krajowego Ćwiczenia Systemu Obronnego pk. KRAJ-15;
13)
Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej;
14)
Międzyresortowy Zespół do spraw przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r.;
15)
Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0;
16)
Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji";
17)
Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.