Zniesienie na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku... - M.P.1956.100.1164 - OpenLEX

Zniesienie na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).

Monitor Polski

M.P.1956.100.1164

Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKUPU
z dnia 14 listopada 1956 r.
w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).

Na podstawie § 55 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1954 r. Nr 28, poz. 109 oraz z 1955 r. Nr 24, poz. 147 i Nr 31, poz. 187 oraz z 1956 r. Nr 28, poz. 129) zarządza się, co następuje:
Znosi się na terenie powiatów:
1)
pilskiego w województwie poznańskim,
2)
ropczyckiego w województwie rzeszowskim,
3)
szydłowieckiego w województwie kieleckim,
4)
jarosławskiego w województwie rzeszowskim,
5)
kutnowskiego w województwie łódzkim,
6)
kraśnickiego w województwie lubelskim,
7)
krakowskiego w województwie krakowskim,
8)
prudnickiego w województwie opolskim,
9)
bielskiego w województwie katowickim,
10)
chodzieskiego w województwie poznańskim,
11)
lubartowskiego w województwie lubelskim,
12)
nowosądeckiego w województwie krakowskim,
13)
myślenickiego w województwie krakowskim

w stosunku do gospodarstw, które obowiązek dostawy zbóż wykonały w całości, obowiązek uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek), ustalony uchwałą nr 283 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż oraz cen za zboże, pochodzące z tytułu opłat za przemiał gospodarczy (Monitor Polski Nr A-56, poz. 761), oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów), ustalony zarządzeniem Ministra Skupu z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż (Monitor Polski Nr A-69, poz. 869).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1)
co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 1-3 od dnia 3 listopada 1956 r.,
2)
co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 4 i 5 - od dnia 5 listopada 1956 r.,
3)
co do powiatu wymienionego w § 1 pkt 6 - od dnia 7 listopada 1956 r.,
4)
co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 7-9 - od dnia 8 listopada 1956 r.,
5)
co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 10-13 - od dnia 12 listopada 1956 r.