Monitor Polski

M.P.1955.113.1454

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKUPU
z dnia 5 października 1955 r.
w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).

Na podstawie § 55 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1954 r. Nr 28, poz. 109 oraz z 1955 r. Nr 24, poz. 147 i Nr 31, poz. 187) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się na okres do dnia 15 lipca 1956 r. na terenie powiatów:
1) białostockiego w województwie białostockim,
2) kolneńskiego w województwie białostockim,
3) łomżyńskiego w województwie białostockim,
4) hajnowskiego w województwie białostockim,
5) koneckiego w województwie kieleckim,
6) chodzieskiego w województwie poznańskim,
7) mińskiego w województwie warszawskim,
8) wołomińskiego w województwie warszawskim,
9) kłobuckiego w województwie stalinogrodzkim,
10) miejsko-uzdrowiskowego Otwock w województwie warszawskim,
11) łukowskiego w województwie lubelskim,
12) ostrzeszowskiego w województwie poznańskim,
13) zawierciańskiego w województwie stalinogrodzkim,
14) częstochowskiego w województwie stalinogrodzkim,
15) niżańskiego w województwie rzeszowskim,
16) łapskiego w województwie białostockim,
17) kozienickiego w województwie kieleckim,
18) skierniewickiego w województwie łódzkim,
19) garwolińskiego w województwie warszawskim,
20) rawickiego w województwie poznańskim,
21) łańcuckiego w województwie rzeszowskim,
22) puławskiego w województwie lubelskim,
23) aleksandrowskiego w województwie bydgoskim,
24) rypińskiego w województwie bydgoskim,
25) chełmińskiego w województwie bydgoskim,
26) brodnickiego w województwie bydgoskim,
27) wąbrzeskiego w województwie bydgoskim,
28) radomskiego w województwie kieleckim,
29) czarnkowskiego w województwie poznańskim,
30) tarnobrzeskiego w województwie rzeszowskim

w stosunku do gospodarstw, które obowiązek dostawy zbóż wykonały w całości, obowiązek uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek), ustalony uchwałą nr 283 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż oraz cen za zboże, pochodzące z tytułu opłat za przemiał gospodarczy i wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych (Monitor Polski Nr A-56, poz. 761), oraz obowiązek odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów), ustalony zarządzeniem Ministra Skupu z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż (Monitor Polski Nr A-69, poz. 869).

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1) co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 1-3 - od dnia 26 sierpnia 1955 r.;
2) co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 4-6 - od dnia 27 sierpnia 1955 r.;
3) co do powiatu wymienionego w § 1 pkt 7 - od dnia 29 sierpnia 1955 r.;
4) co do powiatu wymienionego w § 1 pkt 8 - od dnia 30 sierpnia 1955 r.;
5) co do powiatu wymienionego w § 1 pkt 9 - od dnia 31 sierpnia 1955 r.;
6) co do powiatu wymienionego w § 1 pkt 10 - od dnia 1 września 1955 r.;
7) co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 11-13 - od dnia 3 września 1955 r.;
8) co do powiatu wymienionego w § 1 pkt 14 - od dnia 5 września 1955 r.;
9) co do powiatu wymienionego w § 1 pkt 15 - od dnia 6 września 1955 r.;
10) co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 16-19 - od dnia 7 września 1955 r.;
11) co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 20 i 21 - od dnia 9 września 1955 r.;
12) co do powiatu wymienionego w § 1 pkt 22 - od dnia 10 września 1955 r.;
13) co do powiatów wymienionych w § 1 pkt 23-30 - od dnia 13 września 1955 r.