Monitor Polski

M.P.1954.102.1281

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1954 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1) od dnia 8 października 1954 r. - w stosunku do powiatów wymienionych w § 1 pkt 1-6;
2) od dnia 11 października 1954 r. - w stosunku do powiatów wymienionych w § 1 pkt 7-9.