§ 5. - Zniesienie Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa.

Monitor Polski

M.P.1959.5.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  5.
1.
Zwalnianym pracownikom Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa może być wypłacona jednorazowa należność za ustawowy okres wypowiedzenia łącznie z okresem nie wykorzystanego ewentualnie urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownika oraz w przypadku, gdy pracownik rezygnuje ze skierowania go przez zakład pracy do nowej pracy.
2.
Należność, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w razie podjęcia przez pracownika pracy przed zakończeniem ustawowego okresu wypowiedzenia w części odpowiadającej wynagrodzeniu za okres trwania nowego stosunku pracy w ustawowym okresie wypowiedzenia.