§ 2. - Zniesienie Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa.

Monitor Polski

M.P.1959.5.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  2.
Zobowiązuje się Ministra Rolnictwa do dostosowana organizacji służby weterynaryjnej w Ministerstwie Rolnictwa i w odpowiednich komórkach terenowych do zasad wynikających z przepisów niniejszej uchwały.