Monitor Polski

M.P.1962.75.350

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 12 września 1962 r.
w sprawie zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Znosi się Urzędy Celne w Chochołowie, Chyżnem, Jurgowie i Niedzicy przez przekształcenie ich na oddziały Urzędu Celnego w Łysej Polanie.
2. Do zakresu działania:
1) 1 oddziałów w Chochołowie i Niedzicy - należy sprawowanie kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą w małym ruchu granicznym i pogranicznym ruchu turystycznym z Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną,
2) oddziału w Jurgowie - należy sprawowanie kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą w małym ruchu granicznym z Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną,
3) 2 oddziału w Chyżnem - należy sprawowanie kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą w ruchu osobowym i towarowym.
3. Czas urzędowania oddziałów, o których mowa w ust. 1, ustala się, jak następuje:
1) oddział w Chochołowie czynny jest codziennie:
a) w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 października - od godziny 5.00 do godziny 20.00 dla małego ruchu granicznego, a od godziny 6.00 do godziny 20.00 dla pogranicznego ruchu turystycznego,
b) w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia - od godziny 8.00 do godziny 18.00 dla małego ruchu granicznego, a od godziny 7.00 do godziny 18.00 dla pogranicznego ruchu turystycznego,
2) oddziały w Chyżnem, Jurgowie i Niedzicy czynne są codziennie:
a) w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 października - od godziny 6.00 do godziny 19.00,
b) w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia - od godziny 8.00 do godziny 18.00.
§  2.
1. Tworzy się:
1) w Jakuszycach i Przesiece - oddziały Urzędu Celnego w Zgorzelcu,
2) w Kołbaskowie - oddział Urzędu Celnego w Szczecinie,
3) w Barwinku - oddział Urzędu Celnego w Żurawicy.
2. Do zakresu działania oddziałów:
1) w Jakuszycach, Przesiece i Barwinku - należy sprawowanie kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą w ruchu osobowym,
2) w Kołbaskowie - należy sprawowanie kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą w ruchu osobowym i towarowym.
3. Czas urzędowania oddziałów, o których mowa w ust. 1, ustala się, jak następuje:
1) oddziały w Jakuszycach i Przesiece czynne są codziennie:
a) w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 października - od godziny 8.00 do godziny 19.00,
b) w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia - od godziny 8.00 do godziny 16.00,
2) oddział w Kołbaskowie czynny jest codziennie przez całą dobę,
3) oddział w Barwinku czynny jest tylko w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 października codziennie od godziny 7.00 do godziny 19.00.
§  3. Godziny urzędowania, o których mowa w § 1 ust. 3 i w § 2 ust. 3, określa się według czasu środkowoeuropejskiego.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1962 r.
1 § 1 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie zmian w organizacji niektórych urzędów celnych (M.P.64.68.318) z dniem 10 października 1964 r.
2 § 1 ust. 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie zmian w organizacji niektórych urzędów celnych (M.P.64.68.318) z dniem 10 października 1964 r.