Monitor Polski

M.P.1950.A-9.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA
z dnia 14 grudnia 1949 r.
w sprawie zniesienia fundacji pn. "Tanie Mieszkania w mieście Warszawie imienia Hipolita i Ludwiki małżonków Wawelbergów".

Na podstawie art. 19 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzeniu darowizn i zapisów (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 215, z 1928 r. Nr 38, poz. 372, z 1947 r. Nr 66, poz. 400) oraz art. 7 ust. 5 dekretu z dnia 26 kwietnia 1948 r. o Zakładzie Osiedli Robotniczych (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 166), mając na uwadze, że zadania fundacji pod nazwą "Tanie Mieszkania w m. Warszawie im. Hipolita i Ludwiki małżonków Wawelbergów" przerastają jej możliwości, a do wypełniania tych zadań powołany jest Zakład Osiedli Robotniczych, którego zadaniem w szczególności jest prowadzenie akcji budownictwa pracowniczego, finansowanego ze środków przeznaczonych na ten cel w państwowym planie inwestycyjnym - zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się fundację pod nazwą "Tanie Mieszkania w mieście Warszawie imienia Hipolita i Ludwiki małżonków Wawelbergów".
§  2. Majątek zniesionej fundacji przekazuje się bezpłatnie na własność Zakładu Osiedli Robotniczych w m.st. Warszawie.
§  3. Wykonanie zarządzenia porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministrowi Budownictwa.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.