Monitor Polski

M.P.2019.723

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2019 r.
§  2.  Wytyczne, o których mowa w § 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.